Yüklənir...
Giriş:
 
QlobalEnerji
Baş səhifə
Ön söz
Dünya necə çirklənir
Energetika problemi
Tükənməz təmiz enerji
Küləyin gücü
Külək qurğuları
Külək mühərriki
Külək pəri necə işləyir
Qanadda qaldırıcı qüvvə
Azərbaycanda külək enerjisi
Azərbaycanda görülən işlər
Daimi mühərrik
Düşündürən
Sən də düzəlt
Şəkil qalereyası
Məqalələr
Fizika Kursu
Səhifəm
Müəllifdən
İstifadə olunmuş ədəbiyyat
İstifadə olunan ədəbiyyat.

Veb səhifələrin hazırlanmasında aşağıdakı ədəbiyyatlardan istifadə olunmuşdur.

1. Əliyev Akif Kimya ekologiya. Ümumtəhsil və peşə texniki məktəbləri üçün dərs vəsaiti. Bakı-97
2. F.F. Ramazanov, M.B. Zeynalov, Ə.B. Məmmədov, V.M. Kərimov və b. Fəlsəfə Ali məktəblər üçün dərslik. Azərbaycan Texniki Universitetinin nəşriyyatı. Baki-2001 3. R.İ. Talışınski, N.M. Əliyev, L.H. Həsənova R.R. Əlizadə. Bərpa olunan saf enerji mənbələri “Ayna Mətbuat Evi” Bakı 2007
4. A.H. Abdullayev, R.K. Məmmədov, M.H. Güməyev Maşın detalları və konstruksiyaetmənin əsasları. “Elm” BAKI 2001
5. C.M. Quluzadə Klassik Astronomiya. Ali məktəb üçün dərslik “Qapp-Poliqraf” Bakı-2004
6. Я.И. Шефтер Использование энергии ветра. “Энергия” Москва 1975
7. B.A. Vorontsov-Velyaminov Astronomiya. Orta məktəb üçün dərslik “Maarif” nəşriyyatı Bakı-1996
8. Y.İ. Perelman. Əyləncəli Fizika
9. Müseyib Müseyibov, Kamal Ələkbərov, Saleh Məmmədov, Ramiz Baloğlanov, Maqbet Məmmədov. Yerşunaslıq. Məktəb üçün dərslik. “Öyrətmən” Bakı 1993
10. M. Y. Bəkirov Günəş enerjisi “Elm” nəşriyyatı Bakı-1981

Fikirlerini Paylaş, Sen de Kazanmaya Başla!
Online olan istifadəçilər: aktiv olan istifadəçi yoxdur.
Aktiv olan istifadəçilərin sayı: 0
Saytın bütün hüquqları qorunur.
NPDesign 2009 / Proqramçı və dizayner Vaqif ƏHMƏDOV